Как проехать

[cf]js[/cf]

Отмечено на карте:
  • Почтамт  • СНТ Култаево

  • Пермь — СНТ Култаево